var Shop = {"set":{"path":"\/","buytarget":"3","dragcart":null,"refer_timeout":30},"url":{"addcart":"http:\/\/www.henanpc.com\/?cart-ajaxadd.html","shipping":"http:\/\/www.henanpc.com\/?cart-shipping.html","payment":"http:\/\/www.henanpc.com\/?cart-payment.html","total":"http:\/\/www.henanpc.com\/?cart-total.html","viewcart":"http:\/\/www.henanpc.com\/?cart-view.html","ordertotal":"http:\/\/www.henanpc.com\/?cart-total.html","applycoupon":"http:\/\/www.henanpc.com\/?cart-applycoupon.html","diff":"http:\/\/www.henanpc.com\/?product-diff.html"}};
欢迎您来本商城采购!
您好 [请登录]     [免费注册]
全部商品分类
售前客服(9:00-18:00)
售后客服(9:00-18:00)
投诉受理(9:00-18:00)
热卖推荐
最近浏览
总共找到59个商品
1/2
已经是第一页
图文列表 橱窗 文字
 
 • ¥8000.00
  (销量:0)
 •  
 • ¥8000.00
  (销量:0)
 •  
 • ¥8000.00
  (销量:0)
 •  
  联想 K4450 I5-4300 4G 500G 2G
  I5-4300 4G 500G 2G
 • ¥8000.00
  (销量:0)
 •  
 • ¥7000.00
  (销量:0)
 •  
  联想 E4430 I5-4300 4G 500G 2G
  I5-4300 4G 500G 2G
 • ¥5000.00
  (销量:0)
 •  
 • ¥5000.00
  (销量:0)
 •  
 • ¥5000.00
  (销量:0)
 •  
  联想 Z40-70 I3-4030/4G/500G/2G/银
  I3-4030/4G/500G/2G/银
 • ¥8000.00
  (销量:0)
 •  
  联想 Z510 4200/4G/1T/2G/白色
  4200/4G/1T/2G/白色
 • ¥8000.00
  (销量:0)
 •  
  联想 Z510 4200/4G/1T/2G/棕色
  4200/4G/1T/2G/棕色
 • ¥8000.00
  (销量:0)
 •  
  联想 Y485 A10-5750/4G/1T/2G
  A10-5750/4G/1T/2G
 • ¥8000.00
  (销量:0)
 •  
 • ¥9000.00
  (销量:0)
 •  
 • ¥9000.00
  (销量:0)
 •  
 • ¥9000.00
  (销量:0)
 •  
 • ¥8000.00
  (销量:0)
 •  
 • ¥8000.00
  (销量:0)
 •  
  联想 Y430 I7-4710/8G/1T/2G/GT850
 • CPU型号: I7-4710
 • 内存:4G
 • 硬盘:1T
 • 独显:2G
 • ¥9000.00
  (销量:0)
 •  
  联想 Y430 I5-4210/4G/1T/2G/GT850
 • CPU型号:I5-4210
 • 内存:4G
 • 硬盘:1G
 • 独显:2G
 • ¥8000.00
  (销量:0)
 •  
  联想 S40-70 I3-4030/4G/500G/2G/棕色
 • CPU 型号: I3-4030
 • 内存:4G
 • 硬盘:500G
 • 独显:2G
 • 颜色:棕色
 • ¥5000.00
  (销量:1)
 •  
  联想 S410 I5-4200/4G/500G/2G/棕色
 • CPU型号: I5-4200
 • 内存:4G
 • 硬盘:500G
 • 独显:2G
 • 颜色:棕色
 • ¥4000.00
  (销量:4)
 •  
  联想 S410 I5-4210/4G/500G/2G/红色
 • CPU型号:I5-4210
 • 内存:4G
 • 硬盘:500G
 • 独显:2G
 • 颜色:红色
 • ¥4000.00
  (销量:5)
 •  
  联想 S410 I5-4210/4G/500G/2G/白色
 • CPU型号: I5-4210
 • 内存:4G
 • 硬盘:500G
 • 独显:2G
 • 颜色:白色
 • ¥4000.00
  (销量:6)
 •  
  联想 S410 I3-4030/4G/500G/2G/红色
 • CPU型号:I3-4030
 • 内存:4G
 • 硬盘:500G
 • 独显:2G
 • 颜色:红色
 • ¥4000.00
  (销量:3)
 •  
  联想 S410 I3-4030/4G/500G/2G/白色
 • CPU型号:I3-4030
 • 内存:4G
 • 硬盘:500G
 • 独显:2G
 • 颜色:白色
 • ¥4000.00
  (销量:0)
 •  
  联想 S410 I3-4005/4G/500G/2G/白色
 • CPU型号: I3-4005
 • 内存:4G
 • 硬盘:500G
 • 独显:2G
 • 颜色:白色
 • ¥4000.00
  (销量:0)
 •  
  联想 S415 TA4-5000/4G/500G/1G/银触摸
 • CPU型号:AMD APU A4-5000
 • 内存:4G
 • 硬盘:500G
 • 独显:1G
 • 颜色:银色
 • ¥5000.00
  (销量:0)
 • 已经是第一页
  1 2
  欢迎入驻河南科技市场在线
  郑州黑马伟业 2003~2014河南科技市场在线 All rights reserved
      网站设计:新渠道    引导盘官网:锐科引导盘好系统下载:好系统
  Powered by ShopEx v4.8.5 |Gzip enabled